Üyelik


Üyelik Şartları..

Derneğe üye olmaları Kanunla veya Mahkeme kararıyla yasaklanmamış olan ve dernek tüzüğüne göre üye olma şartlarını taşıyan, gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında yaşayan Salep Orkidelerinin korunmasını ve kültürel üretimini destekleyen herkes “Salep Üreticileri Derneği” SALEPDER’e üye olabilir..

Üyelik için derneğin yönetim kuruluna yapılacak yazılı üyelik başvuruları, yönetim kurulunca görüşülerek en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurulur.
Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

Hiç kimse, dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Ancak çıkan üye, varsa derneğe üye bulunduğu döneme ilişkin aidat borcunu ödemekle yükümlüdür.

Derneğimize üye olmak için; aşağıda yer alan word belgesini yazıcıdan çıktısını alarak gerekli alanlarını doldurup, ıslak imza ile imzalayınız. Derneğimiz;

HALKBANK TR58 0001 2001 5250 003V 1001 75 Iban numarasına

veya dernek tahsilat makbuzu karşılığında derneğimiz yetkililerine 200.- TL. giriş aidatını ödeyiniz.
1 adet fotoğraf ve kimlik fotokopinizi ekleyerek derneğimiz yetkililerine, dernek kurum temsilcilerine veya derneğimiz, Kaldırım Mahallesi, Atatürk Caddesi,No:5/2 Ulus/BARTIN adresine dernek kayıt formunu iletiniz.

Dernek kayıt formunu PDF olarak indirmek için Tıklayınız..

Herkese yardım edemeyiz,
ama herkes birine yardım edebilir..